ženski princip

Tko su liderice novog doba? – Samosvjesne, brižne i kompetentne, a rade kroz ženski princip

Iako sam godinama živjela u korporativnom svijetu, prelazila svoje granice i kršila svoje vrijednosti –…

Zene
Povijesno objašnjenje ženske uloge – Imposter sindrom i ženska solidarnost

Želimo li bolje razumjeti ulogu žene u današnjem društvu, njen odnos prema muškarcima, karijeri i…