računovođa

žene i novac
3 grupe žena s obzirom na odnos prema financijama

Napominjem da sam cijeli radni vijek (27 godina) radila u IT sektoru, dakle, u većinom…