Predrasude koje imamo o novcu su predrasude koje imamo o sebi

Jeste li znali da je gotovo 50 % svega u što vjerujete, o sebi i o svijetu u kome živite, stvoreno kao uvjerenje usađeno u