Moj odnos s novcem – Marijana Glavaš

  Što je novac za vas? Novac je resurs. Resurs kojim nabavljam ono što mi je potrebno za postizanje ciljeva, sredstvo neophodno za život u