Marija Klasiček

Marija Klasiček
Moj odnos s novcem – Marija Klasiček

ŽIN: Što je novac za vas? Marija: Prije bih odgovorila da je novac tlaka, ali…