Mara Doljak

Mara Doljak
Moj odnos s novcem – Mara Doljak

ŽIN: Što je novac za vas? Mara: Sredstvo. Sredstvo za lagodnu egzistenciju, sredstvo za neke…