komunikacijski stilovi

komunikacija
Zašto nam je toliko teško zauzeti se za sebe? Asertivnost kao odgovor

Sigurno ste si mnogo puta postavili ovo pitanje kad niste jasno i otvoreno rekli ne…