bračni ugovor

Kad je sigurno da nije sigurno
Bračni ugovor-ostanak ili odstupanje od zakonskih rješenja

Bračni ugovor Kolega Srđ Jakšić, jedan o posljednjih advokata starog kova, voli reći da je…