Kad je sigurno da nije sigurno?

Kolega Srđ Jakšić, jedan o posljednjih advokata starog kova, voli reći da je jedino sigurno da nema nikakvog materijalnog interesa u braku, upravo onda kad