Alimentacija

Malo žena zna da otac mora plaćati sve troškove, ako djeca žive s majkom i stoga dosta žena pristaje na podjelu troškova. Postoji dosta predrasuda