Koliko mi je neto vrijednost (u eurima)

Koliko je Vaša neto vrijednost, koliko ste “teški”, jeste li u dugu?
Popišite vrijednost svega što imate – i obaveza/dugova koje imate te saznajte koliko vrijedite

    • Vrijednost
    • Dug
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ako je imovina veća od dugova, u plusu ste, a ako je dug već od imovine, zaista ste u dugu, u pravom minusu.
Savjet – ne miješajte svoju neto vrijednost s vlastitom osobnom vrijednošću.
Fokusirajte se na kreiranje prihoda i cash flow.