Upravo čitate
Ispitivanje – Na što Hrvatice najviše troše novac, štede li i koji postotak žena je financijski zlostavljan?

Ispitivanje – Na što Hrvatice najviše troše novac, štede li i koji postotak žena je financijski zlostavljan?

Kristina Ercegovic Crno Knjiga Opusteno

Napomena: ovo istraživanje je provedeno prije pandemije i elementarne nepogode.

Ispitivanje Žene i novac provedeno je u sklopu Svjetskog i Europskog tjedna novca (23.-27. ožujka) s ciljem otkrivanja financijskog zdravlja žena u Republici Hrvatskoj.

Uzorak

Pitali smo se kako i na što troše žene u Hrvatskoj, kako štede, ulažu li te imaju li velike kredite.

Također, postavljeno je pitanje koji je broj financijski zlostavljanih žena.

Ispitivanje je provedeno online anketom na uzorku od 783 žene (ukupna populacija iznosi 2 134 190 ili 51,7 %).

Za usporedbu-većina žena je u dobi između 35 i 45 godina te iz Zagreba i manjih gradova. Najviše ih je u braku (71 %), razvedeno ih je 13 %, a manje ima samohranih majki, vanbračnih zajednica te udovica. Njih 59 % potpisalo bi predbračni ugovor.

Financijsko zlostavljanje

Svaka peta (21 %) žena u Hrvatskoj osjetila je financijsko zlostavljanje koje je podskupina općenitih nasilja. Odnosi se na sljedeće: zabranu rada od strane partnera, zabrana pristupa zajedničkim financijama, ograničavanje (ili potpuna zabrana) davanja novca za kućanstvo i slične potrebe, očekivanje od žene da se opravdava za potrošen novac.

Svaka treća (39 %) žena ima prevelika financijska davanja u braku ili vanbračnoj zajednici, odnosno osjeća se kao bankomat. Više od 11 % njih imalo je problema s utjerivanjem alimentacije.

Na što najviše troše Hrvatice i što im je najveći stres?

Hrvatice najviše troše na osnovne životne potrebe te na putovanja i edukaciju. Najmanje troše na odjeću i obuću.

Potrošnja

Grafikon 1.: Potrošnja 

 

Najveći izvor stresa predstavlja im posao, novac i zdravlje, a manje partner i djeca.

Zarada i dugovi

Više od 28 % žena zarađuje manje od svog muža/partnera.

Svaka druga Hrvatica je zadužena (45 %), a najviše ih ima dug do 5 000 eura te do 50 000 eura.

količina duga

Grafikon 2.: Količina duga u eurima

 

Možda će Vas zanimati
Marina Krleža

31 % ih ima dug za minus u banci, a 22 % dug na kreditnim karticama. Više od 30 % žena ima gotovinski nenamjenski kredit. Od kredita, najviše njih odlazi na nekretninu u kojoj trenutno žive.

Dugovi

Grafikon 3.: Dugovi

Štednja

22 % žena ne štedi, a one koje štede to rade na sljedeće načine: prvo, štednjom u banci (47 %), drugo, životnim osiguranjem (35 %) i treće, trećim mirovinskim stupom (28 %).

Ulaganja

Manje od polovice žena ulaže, a ponajviše u edukaciju i vlastito poslovanje.

Posmrtna pripomoć i oporuka

Oko 93 % žena nema ni pismenu oporuku ni posmrtnu pripomoć za samu sebe.

Razgovor o novcu

Svaka treća (33 %) žena ne razgovara otvoreno o novcu u svojoj primarnoj obitelji, a manje njih to ne čini s djecom i partnerom/mužem.

Oko polovice žena brine o svojim roditeljima. Najviše to čine vremenski te i vremenski i financijski.

Napomena: nisam financijski niti investicijski savjetnik stoga ono što pišem ne predstavlja takav savjet. Za takvo nešto potražite pomoć stručnjaka. Teme koje obrađujem imaju za cilj potaknuti vas na razmišljanje o važnosti osobnih financija. Za točnost podataka ne mogu garantirati, pa svakako savjetujem da sve prije provjerite prije no što se odlučite za bilo kakvu akciju.
POGLEDAJ KOMENTARE (0)

Ostavi Komentar

Your email address will not be published.

2020. © Žene i novac - Sva prava pridržana.

Vrati se na vrh